ในทางวิทยาศาสตร์ การใช้สีต่างๆนั้น มีผลกระทบต่อความรู้สึก และอารมณ์ เช่นเดียวกับในทางโหราศาสตร์ การใช้สีต่างๆนั้น ย่อมมีผลต่อวิถีชีวิต ในฉบับนี้ กระผมจึงขอแนะนำเรื่องการใช้สีที่เป็นมงคลทาหน้าบ้าน หรือรั้วบ้าน ตามทิศที่หน้าบ้านนั้นหันไป ซึ่งเป็นวิธีการตามหลักฮวงจุ้ย ในการนำมาซึ่งโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้าน รวมทั้งสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ให้แก่คนในบ้านได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้
ทิศเหนือ ควรทาสี ฟ้า,น้ำเงิน,ดำ,เงิน และขาว ไม่ควรทาสี เหลือง และสีเบจ
ทิศใต้ ควรทาสี ส้ม,แดง,เขียว และเหลือง ไม่ควรทาสี ฟ้า น้ำเงิน และดำ
ทิศตะวันออก ควรทาสี น้ำตาล,เขียว,ฟ้า,น้ำเงิน และดำ ไม่ควรทาสี ขาว และสีเงิน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรทาสี เบจ,เหลือง,ส้ม,สีอิฐ และแดง ไม่ควรทาสี เขียว และสีน้ำตาล
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ควรทาสี เขียวอ่อน,ฟ้า และน้ำเงินอ่อน ไม่ควรทาสี ขาว เทา และสีเงิน
ทิศตะวันตก ควรทาสี ขาว,เทา,เงิน และเหลือง ไม่ควรทาสี ส้ม แดง และสีอิฐ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ควรทาสี เงิน,ขาว,เหลือง และเทา ไม่ควรทาสี ส้ม แดง และสีอิฐ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรทาสี เบจ,เหลือง,แดง,ส้ม และสีอิฐ ไม่ควรทาสี น้าตาล และสีเขียว

Advertisements