ท่านผู้อ่านหลายๆท่าน อาจยังสงสัยว่า “ฮวงจุ้ย” คืออะไร ฉบับนี้ ผมจึงนำเสนอหลักใหญ่ๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์แขนงนี้ ก่อนที่ฉบับต่อๆไป จะได้นำเสนอวิธีการในการนำ วิชา “ฮวงจุ้ย” มาใช้ในการจัดวางต่างๆ ให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของท่าน
“ฮวงจุ้ย” เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกเป็นศาสตร์ และศิลปะในการตบแต่งทุกอย่างให้เกิดความสมดุลย์และกลมกลืน คำว่า “ฮวง” แปลว่า ลม หรือ ฟ้า คำว่า “จุ้ย” แปลว่า น้ำ หรือ ดิน ฉะนั้น “ฮวงจุ้ย” จึงหมายถึงความสมดุลย์แห่งธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมชีวิตมนุษย์เรา
ชาวจีนโบราณแสวงหาคำอธิบายกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการทอดตัวของแม่น้ำ และการเรียงตัวของทิวเขา แล้วนำมาเปรียบเทียบกับพลังแห่งจักรวาล คือ ลมหายใจเข้า-ออกของสรรพสัตว์ ที่ถูกเรียกว่าพลัง “ชี่” โดยเชื่อกันว่า “ชี่” คือ อำนาจที่ทำให้เกิดภูมิลักษณ์ต่าง ๆ นานาขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ ลำธาร สีสันและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ บนพื้นโลก รวมทั้งชีวิตมนุษย์เรา หลักพื้นฐานในการจัดแต่งฮวงจุ้ย คือ
1. เพื่อสงวนพลัง “ชี่” ที่เป็นประโยชน์รักษาเอาไว้
2. นำ “ชี่” จากภายนอกมาสู่ภายในที่อยู่อาศัย เพื่อเสริมพลังให้กับชะตาชีวิต
3. กระจายพลัง “ชี่” อย่างสมดุลย์และกลมกลืน จะให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสุข สามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้กลมกลืนระหว่างผู้อยู่อาศัยร่วมกัน และยังทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยด้วย

Advertisements