กระผมคิดว่า คงจะมีส่วนดีอยู่บ้างถ้าหากท่านผู้อ่านมีโอกาสได้นำวิธีการทางโหราศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพียงอ่านข้อมูลการพยากรณ์แล้วจดจ้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น สุดท้ายก็ได้แค่เพียงวิจารณ์กันไปว่า”แม่น”หรือ”มั่ว” จึงนำเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมาย
สำหรับฉบับปฐมฤกษ์นี้ กระผมจึงตั้งใจนำเสนอเรื่องการงานที่เหมาะสมกับวันเกิดของทุกท่าน อันจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกงานต่างๆที่เหมาะสมกับท่าน และเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจในการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้บุคลากรในสายงาน
เกิดวันอาทิตย์ : รับราชการ การใช้อำนาจตัดสินใจ การควบคุมดูแลองค์กร
เกิดวันจันทร์ : ธุรกิจความงาม การจัดการทางจิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ การบันเทิง
เกิดวันอังคาร : การบริหารจัดการองค์กร การค้าขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เกิดวันพุธ : การเจรจาติดต่อทางธุรกิจ การพบปะผู้คน การโฆษณาประชาสัมพันธ์
เกิดวันพฤหัสบดี : นักปรัชญา นักเขียน ครู นักกฎหมาย การเข้าหาผู้ใหญ่
เกิดวันศุกร์ : การประดับตกแต่ง เอกสารการบัญชี ดูแลผลประโยชน์ เร่งรัดหนี้สิน
เกิดวันเสาร์ : กสิกรรม งานช่าง การต่อรองทางกฎหมาย พ่อค้าคนกลาง
ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับ เดือน และปีที่เกิด ซึ่งกระผมจะนำเสนอต่อไปในฉบับหน้าครับ

Advertisements