เมื่อสัปดาห์ก่อนผมขึ้นไปท่องเที่ยวเพื่อทำคอลัมน์เกี่ยวกับเขา “หิน เหล็ก ไฟ”บนนั้นทิวทัศน์สวยงามมากครับ พอมองลงจากเขาเห็นทิวทัศน์หัวหินทั้งเมือง เพื่อนผมเป็นคนช่างสังเกต เห็นหลังคาบ้านประมาณร้อยละ 90 ใช้กระเบื้องสีแดง ถามผมว่า “ทำไมต้องใช้หลังคาสีแดง” คาดว่าหลายๆท่านก็คงสงสัยเช่นเดียวกัน กระผมจึงนำมาเป็นประเด็นปริทรรศน์ในวันนี้

ในหลักโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย “สีแดง” และ “สีน้ำตาล”  ซึ่งเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุดิน ซึ่งการที่มนุษย์เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของธาติดินนั้น จะทำให้มีความมั่นคงในทุกๆด้าน นอกจากนั้น สีแดงยังเป็นสีแห่งความโชคดี และส่งเสริมให้คนในบ้านมีความกระตือรือล้นในการทำกิจการต่างๆ คนส่วนใหญ่จึงนิยมการมุงหลังคาบ้านด้วยสีแดง

ส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ “สีฟ้า” “สีน้ำเงิน”หรือ “สีดำ” อันเป็นสัญญลักษณ์แห่งธาตุน้ำ ซึ่งในหลักโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่า การมีน้ำอยู่บนศีรษะนั้น เป็นอันตรายอย่างยิ่งจะทำ ให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สิน เปรียบได้เสมือนกับการมีน้ำอยู่บนยอดเขาแล้วไหลทะลักลงสู่พื้นราบซึ่งจะ ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พังพินาศไป

ซึ่งหลักทางโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย ในการใช้สีนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการกระตุ้นพลังต่างๆในบ้าน หากท่านได้เลือกสีหลังคาผิดจากหลักนี้ ก็ไม่ถึงกับต้องรื้อหลังคาออก เพียงแต่ท่านควรหาสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น หารูปภาพต่างๆ เข้ามาติดไว้ หรือปูพรมสีแดง เพื่อช่วยกระตุ้นพลังต่างๆในบ้าน เท่านี้ก็สามารถแก้ไขฮวงจุ้ยให้เหมาะสมได้แล้วครับ

ร่ำรวยทุกท่าน สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับ…

Advertisements