“สิงห์” เป็นสัญญลักษณ์ ของความเข้มแข็งอดทน ความยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้นำ หรือ หัวหน้า รวมไปถึงความเจริญมั่นคง ก้าวหน้าในธุรกิจและครอบครัว หลายๆท่านมักจะเห็นคนจีน หรือผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องโชคลาง นำสิงห์คู่ไปวางไว้หน้าประตู ทางเข้าบ้าน หรือที่ทำงาน โดยทางซ้ายมือตั้งสิงห์ตัวผู้ (เหยียบลูกโลก) ทางขวามือตั้งสิงห์ตัวเมีย (เหยียบลูกหรือมีลูกคลอเคลียข้างๆ) ซึ่งชาวจีนโบราณเชื่อว่า เป็นการทำให้ศัตรูคู่แข่งเกรงขาม อันจะมีผลทางจิตวิทยาในการการต่อรองทางธุรกิจ สามารถสร้างความร่ำรวยก้าวหน้าให้แก่ผู้อยู่อาศัยในที่นั้นๆ โดยก่อนวาง ต้องผ่านการ “เบิกเนตร” หรือปลุกเสก โดยผู้มีวิชาอาคม และควรเลือกวางในวันดีๆ ข้อสำคัญ คือ ถ้าหากวางที่บ้าน ในบ้านไม่ควรมีคนปีวอก อยู่ร่วมด้วย เพราะไป “ชง” กันทำให้อยู่ไม่ติดบ้าน หรือมีอันต้องออกจากบ้านไป
แต่การวางรูปสิงห์หน้าบ้าน ย่อมถูกแสงแดดแผดเผา และลมฝนพัดผ่าน อันเป็นธรรมดา เมื่อนานเข้าก็อาจผุกร่อน แตกหักชำรุดเสียหาย บางบ้านจะสังเกตเห็นว่า สิงห์บางตัวเขี้ยวหัก ฟันหลุด สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ ซึ่งแทนที่จะให้ผลดี กลับให้โทษกับเจ้าของบ้านไปอีก เพราะเท่ากับผู้เฝ้าบ้าน “หมดสภาพ” ไปแล้ว จึงควรหมั่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ “พร้อม” อยู่เสมอ ดังนั้นการวางสัญญลักษณ์สัตว์ใดๆก็ตาม ควรดูแลให้ดี มิฉะนั้น แทนที่จะให้คุณกลับให้โทษได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

Advertisements