เรื่องมีอยู่ว่า การคาดหวังของมนุษย์ สุดแท้จะหยั่งถึง แม้แต่ข้าพเจ้าเอง ยังมีความคาดหวังในวิชาการพยากรณ์ดวงชะตาค่อนข้างมาก บทความนี้มิใช่เพื่อการลดความคาดหวัง แต่ประสงค์ให้ท่านผู้อ่านทำความเข้าใจ ในส่วนผสมสำคัญสามอย่าง คือ ดวง 20% ฮวงจุ้ย 20% และพฤติกรรม 60%
สำหรับดวง 20% คือที่มาของแต่ละคน อันเริ่มต้นจากการจุติ ณ. เวลานั้นๆ แล้วรับบริบทการเคลื่อนไหวของสสารรอบตัว ซึ่งมักจะเน้นหนักในการคำนวณเพื่อพยากรณ์ความเป็นไป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างในวิถีแห่งความแตกต่างของชีวิตมนุษย์ แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการป้องกัน ระวัง และกระตุ้นความเจริญรุ่งเรือง ฮวงจุ้ย 20% เป็นวิชาการจัดวาง และสร้างสมดุลระหว่างธาตุต่างๆในธรรมชาติ อันจะส่งผลทั้งทางด้านกายภาพ และจิตวิญญาณ ของมนุษย์รวมทั้งวัตถุต่างๆรอบตัวเรา ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ค่าต่อพฤติกรรมถึง 60% เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง คือสิ่งที่กำหนดความเป็นไปในการดำเนินชีวิตมากที่สุด แต่ก็มีเรื่องน่าคิดหลายๆด้านอันข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นได้ชัดขึ้น ดังนี้
1.อาชีพรับจ้าง ทำงานอาบเหงื่อทั้งวัน อย่างขยันขันแข็ง แต่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน ไม่ได้รับการศึกษา ที่พักอาศัย ไม่ต่างอะไรกับรังหนู อยู่กับผู้คนที่ดวงชะตาไม่ค่อยสู้ดีนัก ผลคือน่าจะลำบาก และยากจนต่อไป
2.นักธุรกิจ มาจากครอบครัวร่ำรวย แต่รับพนักงานดวงตกเข้ามารวมกันไว้มากๆ ไม่รู้จักการปรับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พนักงานเครียด แต่ขยัน ผลคือ พอประคับประคองกิจการไปได้
3.เจ้าของบริษัท ดวงดีมาก จัดสถานที่ทำงานตามหลักฮวงจุ้ย แต่พนักงานรักความสบาย วันๆพากันหาความสุขใส่ตัว และคอรัปชั่นกันเอง ผลคือ ไม่นานวัน “เจ๊ง” แน่ๆ
4.พ่อค้า รู้ทางดวงของตัวเองว่าควรจะขายอะไร รู้จักการปรับฮวงจุ้ย และเข้าใจการหาทำเล ค้าขายอย่างขยันขันแข็ง วิเคระห์การตลาดตลอดเวลา ผลคือ รวย…
ผมจึงพยายามอธิบายอยู่ตลอดว่า ดวง ฮวงจุ้ย และ พฤติกรรม มีความสอดคล้องถึงกันในทุกด้าน ซึ่งถ้าหากเข้าใจการสร้างสมดุลทั้งสามด้านนี้ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และดำเนินธุรกิจ จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ดีกว่ามานั่งคาดหวังกับหมอดู ซินแส หรือขยันเอาเป็นเอาตาย โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเหมาะกับดวงของตัวเองหรือไม่ และสถานที่รวมทั้งการจัดวางสิ่งต่างๆนั้นเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นการเหนื่อยล้าอย่างไร้ประโยชน์ หากท่านปรับสมดุลทั้งสามได้ ผมรับรองว่า ไม่นานวัน ความเจริญรุ่งเรืองของท่าน จะวิ่งมาจู่โจมอย่างไม่รู้ตัว
…..โหรอิสระ…..

Advertisements