สิริ 8 ประการ
สัปดาห์นี้ผมเริ่มต้นเดือนใหม่ ด้วยการนำวิธีการปฏิบัติที่สำคัญที่เรียกว่า สิริ 8 ประการมาฝาก ซึ่งโบราณเชื่อว่า ผู้ใดสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ครบทั้ง 8 ข้อ จะมีเทวดาเข้ามาคอยปกปักรักษา อำนวยความโชคดีมีชัย ศัตรูไม่อาจกล้ำกลาย และเป็นการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์ตั้งจิตรู้กาย รู้ใจตนเองตลอดเวลา โดยปฏิบัติดังนี้ครับ
1.บุรุษสตรี ให้บุรุษสตรี เว้นจากกามคุณในวัน 7 ค่ำ 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม วันตรุษ วันสงกรานต์ วันสูรย์ วันจันทรคาธ วันเข้าพรรษา และวันเกิดของตน
2. ถ้าบุรุษและสตรีผู้ใดจะบริโภคอาหาร ให้หันหน้าไปสู่ทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออก
3. ถ้าผู้ใดจะถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ให้หันหน้าไปสู่ทิศปัจฉิม คือ ตะวันตก
4. ถ้าบุรุษจะนอนกับสตรี จงให้สตรีนั้นนอนข้างซ้าย แล้วอย่าให้ผู้หญิงนั้นข้ามเท้า
5. ถ้าบุรุษและสตรีผู้ใดก็ดีให้รู้จักผ้านุ่งกลางวันและกลางคืน ห้ามอย่าให้นุ่งร่วมกัน ถ้าจะนุ่งให้ทำเครื่องหมายเอาไว้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นผ้านุ่งกลางวันหรือกลางคืน
6. เวลารุ่งเช้า สิริอยู่ที่หน้าผาก ครั้นเวลาเช้าให้เอาน้ำล้างหน้า
7. เวลาเที่ยงสิริอยู่ที่อกและระหว่างทรวง ให้เอาน้ำพรมที่หน้าอกตรงหทัย
8. เวลาเย็น สิริอยู่ที่หัวแม่เท้าและกลางใจเท้า ก่อนเข้านอน ให้เอาน้ำชำระกลางใจเท้า
ดวงดีกันทุกท่าน

Advertisements