หลายๆท่านคงสับสน ว่าไพ่ทาโร่ต์ กับ ไพ่ยิปซี แตกต่างกันยังไง ผมขอตอบในที่นี้เลยครับ ว่า…จริงๆแล้ว เป็น “ไพ่อย่างเดียวกัน” ซึ่งชื่อเรียกจริงๆนั้นเรียกว่า ไพ่ทาโร่ต์ แต่ได้รับการขนานนามว่าไพ่ยิปซีเนื่องจากว่า ในอดีตการหลายร้อยปีมาแล้ว ชาวยิปซี ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ผู้อพยพจากประเทศอินเดีย แล้วมุ่งหน้ามาทางตะวันตกไปสู่เปอร์เซียร์ เข้าสู่อาณาจักรไบเซนไทน์ เมื่ออาณาจักรไบเซนไทน์ล่มสลายจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ ยุโรปตะวันออก ซึ่งที่นี่เองที่ชาวยิปซีได้รับการกล่าวโทษ และเกลียดชังต่างๆนานา จนต้องหนีเข้าสู่ยุโรปตะวันตก และอเมริกา และกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆดังในปัจจุบัน โดยชาวยิปซีจะนำไพ่ทาโรต์พกติดตัวเสมอในการเดินทาง และมักจะใช้ทำนายโชคชะตาสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่พบผ่านตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งแห่งการพยากรณ์ดวงชะตาที่ค่อนข้างมีความแม่นยำ เพราะในการสื่อสารทางด้านดวงชะตานั้นเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ถูกทำนาย(ผู้ถาม) กับกำลังของไพ่เป็นสำคัญ ส่วนผู้พยากรณ์นั้นเป็นเพียงผู้บอกสาสน์จากไพ่ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความสามารถในด้านความจำความหมายของไพ่ได้ และมีความสามารถในเชิงการวิเคระห์ในเรื่องที่ผู้ถูกทำนายได้ตั้งคำถาม โดยความเป็นจริงแล้วผู้ทำนายที่มีความเข้าใจในไพ่อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นคนพูดค่อนข้างกระชับและตรงความหมายของไพ่ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไป จนกลายเป็นการ “ชักแม่น้ำทั้งห้า” เพียงแต่บอกคำทำนายตามที่หน้าไพ่ออกมาให้เห็น เพื่อเสนอแนะแนวทางแห่งความเป็นไปของดวงชะตาผู้ถาม มิใช่เป็นการเข้าไปควบคุมสภาพจิตใจทั้งหมด ส่วนในเรื่องของ “กำลังของไพ่” ที่ใช้ในการพยากรณ์ที่ผมบอกข้างต้น ก็คือการทำพิธีต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่า สามารถปลุกเสกไพ่ได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีหลายวิธีด้วยกัน แล้วแต่วิธีการของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ที่สำคัญที่สุด หากท่านต้องการคำทำนายแห่งดวงชะตาจากไพ่ยิปซีอย่างแท้จริงแล้ว ท่านต้องตั้งจิตต่อไพ่ให้มั่น แล้วท่านจะได้คำตอบที่มีความแม่นยำ สามารถใช้เป็นข้อคิด คำเตือน และแนวทางในการตัดสินใจต่างๆได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว และที่สำคัญ ผมขอฝากอาจารย์ทุกท่านที่ใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายชะตาชีวิตผู้อื่น เวลาทำบุญ อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้ชาวยิปซี ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ที่สามารถนับได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกแขนงหนึ่งของท่านด้วยนะครับ ดวงดีทุกท่าน สัปดาห์หน้าพบกันนะครับ
โหรอิสระ

Advertisements